Ettevõttest

AS PARMERON on peatöövõtu- ja projektijuhtimisega tegelev ehitusettevõte, mis alustas oma tegevust 1994. aastal.

AS Parmeron kuulub Eesti Ehitusettevõtete Liitu.

Meie litsenseeritud põhitegevusalad on ehituse peatöövõtt, rekonstrueerimine ja renoveerimine ning arhitektuurimälestiste üldehituslik restaureerimine.

 Meie tööd vastavad RYL nõuetele ja heale ehitustavale.

Juhtimissüsteemid 

AS PARMERON omab AS METROSERT poolt väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastavaid akrediteeritud sertifikaate.

Sertifikaadid on tõenduseks, et ehitustegevus ja ekspluatatsioon on korraldatud kõikidel tasanditel kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemselt. Sertifikaadid hõlmavad ehitusalast peatöövõttu, projektijuhtimist ja ehitustöid.

Omame ka Muinsuskaitse tegevusluba E94/2003.

MTR registreering